Zajęcia dodatkowe dla dzieci
z wykorzystaniem klocków Lego® !  

Oferujemy zajęcia z klockami konstruktywnymi, które przyczyniają się  są do wszechstronnego rozwoju dzieci.  Naszym cele jest przede wszystkich zachęcić dzieci do wspólnej zabawy.  
Nasz program przewiduje m.in. wzbudzanie kreatywności, rozwój wyobraźni dzieci oraz doskonalenie zdolności manualnych.  

Jak wyglądają zajęcia?

Oferowane przez nas zajęcia odbywają się raz w tygodniu. W zależności od wieku, dzieci uczestniczą w  30, 40 lub 60 minutowym spotkaniu. Czas ten wykorzystywany jest na projektowanie i budowanie różnych konstrukcji zależnych od omawianego tematu na danych zajęciach np. plac budowy. 

MASZYNY PROSTE 9656

MASZYNY PROSTE 9656

Wyjątkowa seria klocków zawierająca osie, przekładnie, zębatki, korbki, koła, przeznaczona do nauki, dwukrotnie większa od standardowych klocków przez to także bezpieczna, dająca nieograniczone możliwości konstruowania.

SIMPLE MACHINES 9689

SIMPLE MACHINES 9689

 Zestaw klocków o standardowym rozmiarze, stanowiące odwzorowanie klocków LEGO Duplo Maszyny Proste wzbogacone o silniki Power Function LEGO umożliwiające wprowadzenie w ruch budowanych konstrukcji.

WEDO 2.0

WEDO 2.0

Edukacyjny zestaw dla dzieci pomagający w rozwijaniu umiejętności w dziedzinach nauk ścisłych, podstaw inżynierii oraz programowania. Do zestawu dołączone są czujniki, silnik oraz instrukcja z gotowymi projektami.

Cotygodniowe tematy na zajęciach realizowane są w ramach dwóch bloków: 

Blok I  – swobodna budowa dzieci, bazująca na ich kreatywności. Motywem przewodnim w tym bloku są przeróżne zadania problemowe oraz budowa na podstawie przeczytanego wiersza, obejrzanej bajki czy filmiku, wysłuchanej piosenki itp. Chcemy przede wszystkim rozbudzić wyobraźnie i kreatywność dziecka. 

Blok II – to zajęcia zawierające scenariusze z instrukcjami modeli do budowania, które pozwalają przybliżyć dzieciom świat: nauki, architektury, kosmosu, zwierząt, żywiołów natury, sportu, podróży czy też obiektów codziennego użytku. Dzieci w oparciu o specjalne plany budują modele z klocków LEGO®, uczą się odkrywać naukowe zależności, liczyć oraz rozróżniać kolory i kształty. Budowa na podstawie instrukcji to nic złego, dziecko w ten sposób poznaje zasady ożywiania konstrukcji za pomocą poznanych mechanizmów.  

Praca w parach

Dzieci pracują w dwuosobowych grupach, na które przypada jedno pudełko z pełnym zestawem klocków. Dzieci budują konstrukcję z użyciem z instrukcji. Podział pracy podczas zajęć daje dzieciom możliwość doskonalenia umiejętności podziału pracy, współpracy, zamiany ról, uczy empatii oraz prowadzenia negocjacji.

Jakie korzyści wynikają z zabawy klockami?

 • Doskonalenie zdolności manualnych  
 • Otwierają przed dziećmi wiele możliwości 
 • Gwarantują świetną zabawę połączoną z kreatywną nauką 
 • Poszerzają wyobraźnię i stymulują kreatywność 
 • Rozwijają orientację przestrzenną 
 • Ćwiczą koncentrację 
 • Uczą konstruowania i rozwiązywania problemów
 • Ulepszają pracę w zespole poprzez podnoszenie poziomu empatii i wzajemnego słuchania się z szacunkiem i uwagą 
 • Rozwijają precyzję, spostrzegawczość i cierpliwość 
 • Dają pasję poznawania i odkrywania 
 • Wyciszają i niwelują napięcia układu nerwowego 
 • Uczą otwartości i odblokowują dzieci nieśmiałe 
 • Wzmacnia samoocenę poprzez rozwiązywanie problemów i realizację zadań 

Mechanizmy działania

Na zajęciach dzieci podczas zabawy klockami poznają mechanizmy proste. 

Przechwytywanie

Jak pracujemy na robotyce?

Na początku zajęć z robotyki wprowadzamy dzieci w dany temat zajęć. Stosujemy takie metody jak: 

rozmowa z dziećmi
dyskusja na dany temat
omawianie filmów
analiza obrazków tematycznych