ROBOTYKA W PRZEDSZKOLACH

GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Jako firma mobilna realizujemy zajęcia dodatkowe z robotyki dla dzieci w przedszkolach. Dzieci korzystają z zajęć bez potrzeby dojazdu. 

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?

Zajęcia realizowane są cotygodniowo. Dzieci budują poszczególne konstrukcje z klokców LEGO w parach, ucząc się współpracy i podziału pracy. 

CO DAJĄ ZAJĘCIA?

Przedszkolaki mają niepowtarzalną okazję budowania zawsze ekscytujących modeli z LEGO® Education. Zajęcie skierowane są na rozwój kluczowych kompetencji technicznych, tak aby dzieci poznały zasady działania maszyn prostych i nauczyły się budować konstrukcji w oparciu o instrukcje z dostępnych klocków.

PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA?

Forma płatności jest indywidualnie ustalana z zainteresowaną placówką. Wpływ na sposób rozliczenia ma przeze wszystkim liczna utworzonych grup, jak i ich liczebności. 

CENNIK ZAJĘĆ (RYCZAŁT)

  • grupy młodsze – dzieci 3-4 lata, 40 zł/miesiąc
  • grupy starsze – dzieci 5-6 lat,  48 zł/miesiąc
  • grupy mieszane – dzieci 3-6 lat 40 zł/miesiąc 

Ceny za poszczególne grupy uzależnione są od zestawu, na którym pracują dzieci.                 

9656_8_x700

simple machine 9689

Grupa: młodsze, mieszana
Czas zajęć: 30-40 minut
Koszt: 10 zł/zajęcie
Miejsce: przedszkola 

Zajęcia na klockach LEGO Maszyny proste są przeznaczone dla dzieci najmłodszych. Budujemy na specjalnej serii zawierającej osie, koła przekładnie i wprawiamy w ruch zbudowane konstrukcje. 

simple machine 9689

Grupa: starsza
Czas zajęć: 40 minut
Koszt: 12 zł/zajęcie
Miejsce: przedszkola 

Zajęcia na klockach LEGO Maszyny proste są przeznaczone dla dzieci starszych. Budujemy na specjalnej serii zawierającej osie, koła przekładnie wzbogacone o zestaw silników POWER FUNCTION, dzięki którym wprawiamy w ruch zbudowane konstrukcje. 

Робот-конструктор-LEGO-Education-WeDo-4